Bewustwording

“Leven in het Hier & Nu, inclusief Daar & Toen en Daar & Straks”

De waarde van bewustwording
Voor wie en waarom?

Heb je al veel geleerd, gezien, gedaan, ontwikkeld?

Blijf je adviezen krijgen over ‘loslaten, uit je hoofd komen, jezelf zijn’ en wil je daar ‘iets’ mee?

Zie je jezelf herhaaldelijk in dezelfde pijnlijke patronen terechtkomen?

Gedraag je je weleens kritisch, overgevoelig, moraliserend, verlegen, onhandig, over-enthousiast, betuttelend, afhankelijk, onzeker, afstandelijk, onderdanig, dominerend, bejubelend, idealiserend, pleasend, vormelijk, grenzeloos, arrogant, betweterig, druk en/of … (vul in naar eigen inzicht)?

Heb je behoefte aan positieve en duidelijke spiegeling?

Verlang je naar erkenning, veiligheid, ontspanning, zelfvertrouwen, rust, intimiteit?

Wil je dat wat je zelf al weet nog meer in context kunnen toepassen?

Voel je je aangesproken door deze website?

Dan ben je wellicht toe aan een andere besteding van je aandacht,
oftewel: bewustwording.
Een nuchter, hartelijk en stereotiep-overstijgend welkom! 

Laat je brein vóór je werken

Cognities die opkomen alsof het niets is; gedachten, overpeinzingen, meningen, fantasieën, herinneringen, verhaallijnen, kwalificaties, beschouwingen. Emoties die overweldigen alsof ze er voor altijd zullen zijn; verdriet, schaamte, boosheid, blijdschap, angst. Intense innerlijke snelwegen vragen om een helikopterview en een tijdelijke aanpassing van de maximumsnelheid. Zodat je op tijd de juiste afslag kunt nemen en niet weer in diezelfde file terechtkomt. Of botst op je medeweggebruikers.

Patroonherkenning

We ontwikkelen patronen, routines, automatismen om tijd en energie te besparen, om leven te vergemakkelijken. Zodra eenmaal ontwikkelde patronen conflict opleveren, intern en/of met anderen, kan het helpen om dat wat onbewust gebeurt weer bewust te gaan waarnemen. Tot in detail.

Leven kan pijnlijk zijn

Hecht je je enthousiast aan pijnlijke gedachten en emoties? Of krijgen ze juist te weinig aandacht? Is er tolerantie voor pijn, voor ellende, op het moment dat de pijn zich voordoet? Door pijn direct en dichtbij te ervaren, kan die soms al een beetje oplossen en richting geven voor de volgende keuzes, acties en reacties. En als een wijziging in de externe omstandigheden daaraan bijdraagt, kies die dan zo voedzaam mogelijk. 

Neem wijsheid persoonlijk

En al het andere wat minder. Zo blijft er ruimte voor de vraag: wat is wijsheid? Voor jou, nu, hier? 

Geniet, in naam der weg

Temidden van het uitrollen van jezelf over deze wereld, in persoonlijke, professionele en relationele ontwikkeling, kun je gemakkelijk over het hoofd zien dat die weg het leven zelf is. Ook op de pijnlijke momenten, kun je een deel van je aandacht inzetten om je ervaring te koesteren. Houd dat deel, hoe klein ook, in zachte, alerte verwondering over de levendigheid van dat moment. Dat is (de) kunst.

“Rustig reageren vraagt om snel zijn.”

Een impressie van de resultaten zoals cliënten die verwoorden:

“Bij jou kan ik helemaal mezelf zijn.”

“Bewustwording was voor mij een lege term, maar jij maakt het levend. In mijn therapieproces en traumaverwerking staat nu de bewustwording van gevoelens centraal, zodat ik mijn lichaam meer kan voelen en volgen. Als ik jou zie en hoor, dan besef ik me dat er nog legio andere dingen zijn om je bewust van te worden. Ik krijg er zin in, en ik voel hoop, er is nog zoveel te ontwikkelen!”

“Ik voel me met de minuut lichter worden.”

“Ik heb me nog nooit zo begrepen gevoeld.”

“Super! Je spiegelt zo neutraal dat ik me bewust word van mijn eigen kleuring en lading.”

“Goede bewustwording van hoe je iets oppakt en hoe iets bedoeld kan zijn, hoe je iets zelf bedoelt en hoe het overkomt.”

“Ik heb heel wat inzichten gekregen en ben duidelijker gaan communiceren.”

“Je leert me om de dingen die ik zelf al weet beter te begrijpen en toe te passen.”

“Er knipperen twee lichtjes boven me: liefde en duidelijkheid.”

“Je geeft me rust, overzicht, kalmte en zoveel handvatten.”

“Je hebt me laten vóelen wat zelf-liefde is.”

“Je ziet me, hoort me, geeft me de indruk dat er ruimte is voor mijn vragen, dat ik het waard ben. Je houding is steunend en je hebt een positieve blik, je stelt je gelijkwaardig op.”

“Je weet waar je mee bezig bent en daardoor kan ik loslaten dat ik jou moet helpen of ondersteunen, alle aandacht kan naar mezelf.”

“Zoals jij naar me kijkt, zo word ik niet vaak bekeken.”

“Door hoe jij communiceert en op mijn mails reageert, voel ik mij geen alien meer.”

“Je hebt hier echt wat te pakken.”

“Je zei weinig waar ik het niet mee eens was. Normaalgesproken is dat veel meer het geval en dan ben ik dat mentaal aan het rechtbreien, wat veel energie kost.”

“You practice what you preach.”

“Jij bent vrij, echt, ontspannen…daar kun je mensen mee aansteken.”

Bemerk je chaos? Een gevoel van crisis?
Licht of groot ongemak? Ontwikkelingszin? Waanzinnige levenslust?
Dan bevind je je vermoedelijk in een fase van een bewustwordingsproces.
Haal adem en…