Begeleiding

“Je bent nooit af, en je bent al helemaal af.”

Begeleidingsbeginselen

Doel

Alle op deze website omschreven begeleidingsvormen (individueel, in een groep, themasessies en workshops) hebben als doelstelling het overdragen van de kunst van het waarnemen, en het stimuleren van bewustwording, zelforganisatie en wijsheid, gericht op het ontwikkelen van een bij de persoon passende waarde(n)volle levenswijze, inclusief de omgang met pijn en conflict.

Middel

De middelen die daartoe worden ingezet, zijn het beoefenen van zelfobservatie, zelfonderzoek en gevoelsbewustzijn, precieze bevraging, persoonsgerichte feedback, diverse praktijkoefeningen (reflectie, schrijven, meditatie), het uitwisselen van ervaringen (met andere deelnemers en/of met mij), en het ondersteunen bij de vertaling naar en toepassing in de praktijk.

Opbrengst

Cliënten en deelnemers ervaren een hernieuwd contact met hun gevoelsleven, een scherper zicht op hun psychologische, emotionele en gedragsmatige patronen, een toename van innerlijke stabiliteit, vertrouwen en eigenwaarde, en een toenemend vermogen om adequaat, contextueel en empathisch te communiceren (met zichzelf en anderen).

Individuele begeleiding

Natuurlijk afgestemd op jouw situatie.

Ontwikkelwensen, hulpvragen, problematieken

Waar hulp bij wordt gezocht, blijkt in de praktijk divers te zijn. Cliënten komen met leerpunten op het gebied van: 

 • intimiteit en verbinding in relaties
 • omgang met conflicten; privé en beroepsmatig
 • heldere communicatie met zichzelf en anderen
 • loopbaanbegeleiding en carrièrekeuzes
 • balans van creativiteit en productiviteit
 • omgang met interne intensiteit (‘chaos’) en levenskeuzes
 • klassieke GGZ-vraagstukken zoals autisme, depressie, suïcidaliteit en stress
 • behoefte aan kritische, positieve spiegeling (‘sparren’).

En soms is het een gevoel…

…een gedachte, een dringend besef, een minder concreet te verwoorden wens, een behoefte om gewoon eens met iemand te praten, met alle ruimte voor bijzonderheden en ongewoonheid.

1-op-1 gesprekken

Een eenmalige sessie, een kort intensief traject van bijvoorbeeld drie afspraken, of langdurige begeleiding verspreid over een half jaar, een jaar, twee jaar.

Diverse locaties

In een coachingsruimte, bij de persoon thuis of op het werk. Bij geschikt weer, al wandelend door het groen.

In overleg…

…is er veel mogelijk, dus leg gerust je wensen voor en in dialoog komen we dan vast tot een passend plan.

Particulieren en zzp'ers

Voor particulieren en zelfstandigen is er begeleiding om, kort gezegd, dichter bij jezelf te komen staan, op zo’n manier dat bewapening verzacht tot zelfzorg. Toepasbaar in de omgang met conflicten, relaties, stress en keuzes. Via heldere bevraging, eerlijke feedback en empathisch begrip word je gevoed zodat je weer gul en gedreven kunt geven vanuit je eigen reservoirs. Precieze persoonlijke ontwikkeling die onmiskenbaar doorwerkt in je professie en dagelijks leven.

Professionals

Begeleidingstrajecten voor werknemers, in het kader van coaching, persoonlijke ontwikkeling of outplacement. Daarbij wordt verder gekeken dan het beroepsmatig functioneren, verder dan woorden en gedrag. De inzet is geestelijke en emotionele ontwikkeling van de werknemer, met aandacht voor bedrijfsbelangen en persoonlijke belangen. Zodat diens verbeterde interne organisatie ten goede kan komen aan de organisatie waarin hij of zij werkzaam is (of zal zijn). 

Jongeren

Vliegen je gedachten en gevoelens alle kanten op? Als puber of jongvolwassene wil je zelf ontdekken wat leven betekent, in een richtinggevende context met de ruimte om je eigen lessen te leren. Misschien wil je wel gevoelens delen, maar heb je geen idee waar te beginnen. Of je loopt juist over van woorden en kennis, maar kan ze te weinig kwijt! Dan biedt een relaxte setting uitkomst, waarin het generatieverschil stimuleert om informeel en lerend met elkaar om te gaan. 

Tarieven

Particulieren en zzp'ers

€ 95,- per uur.

Strippenkaart van 5 uur: € 450,-.
Strippenkaart van 10 uur: € 900,-.

(tarieven inclusief btw voor particulieren
en exclusief btw voor zelfstandigen)

Bedrijven en instellingen

€ 135,- per uur.

Strippenkaart van 5 uur: € 600,-.
Strippenkaart van 10 uur: € 1200,-. 

(tarieven exclusief btw)

Hierbij zijn inbegrepen:

ruimtehuur (rustige en nette locatie in Amsterdam west)

reistijd en reiskosten in en rondom Amsterdam

tussentijds contact en support

Ik ben direct bereikbaar buiten de sessies om; per e-mail, telefoon en whatsapp. 
Dat contact is ‘all-inclusive’; je bepaalt zelf in hoeverre je daar gebruik van maakt.

Mocht het tarief en/of de locatie niet haalbaar zijn, neem dan contact op voor nader overleg.

Groepsbegeleiding

Facilitatie van duo- en groepsgesprekken, organisch en richtinggevend.

In gesprek zijn en blijven

Gesprekken in de privésfeer kunnen bol staan van denkwijzen, emoties, betekenis, intenties en waarden. Dat geldt ook voor de interacties in een bedrijfsmatige context, zoals gesprekken in de HR-cyclus, teamoverleggen, vergaderingen, bila’s en andere zakelijke bijeenkomsten. 

Disharmonie

De belangen en de tijdsdruk zijn hoog, en eerdere ervaringen hebben wellicht tot polarisatie geleid. Er spelen kwetsbaarheden en afbreukrisico’s. Lastige bijkomstigheid: iedereen heeft maar één mond om zich te verwoorden. Voor je het weet, is er iets gezegd wat onbedoelde en ongewenste effecten heeft.

Geduld

De expressie van dat complexe geheel vraagt geduld, afstand en begrip. Iets waarvoor de specifieke personen in díe specifieke context op dát specifieke moment wellicht niet geheel ruimte kunnen maken. 

Eén extra instrument

Als ervaren procesbegeleider kan ik de individuele gesprekspartners en de onderlinge interacties op een toegankelijke, heldere en veilige manier begeleiden. Tot een gebalanceerd geheel waarin iedereen wordt gehoord en gezien. Met aandacht voor wat er is en wat er nodig is. 

Tarief: op aanvraag. Voor een reële prijsbepaling is meer informatie nodig. Neem contact op voor vrijblijvend overleg en een nadere invulling. 

“Samen ben ik niets zonder jou.”

Workshop Stilstaan

Deze workshop is eenvoudig van opzet en daarin zit dan ook de kracht.

“Je ziet de ander heel anders dan normaal, in zekere zin dichter bij het wezenlijke.
Dat voel ik meer dan dat ik het zie geloof ik, een bijzondere ervaring.”
(aldus een eerdere deelnemer)

 

Stilstaan

Met een groep personen wordt er letterlijk stil gestaan. Ieder voor zich en bij elkaar. Het betreft een oefening uit het theater die elke deelnemer verrassende feedback oplevert, en hen zal ondersteunen in allerhande situaties waarin hun aanwezigheid is gevraagd. Denk aan het geven van presentaties en lezingen, het voeren van zakelijke gesprekken en onderhandelingen, het behouden van oprechtheid en overtuigingskracht in het contact met anderen.

Doelgroep

Deze workshop is geschikt voor praktisch elke groep personen met een onderling sterke dan wel juist losse cohesie. Een volwassen team waarvan de leden nauw met elkaar samenwerken, dan wel een (junior) team dat zich nog moet ontwikkelen in gezamenlijkheid. Bijvoorbeeld: een verkoopafdeling, een groep wetenschappers, een sectie juristen, een collectief kunstenaars, een team met medisch specialisten of verpleegkundigen, een vrijwilligersverband. 

Opbrengsten

 • Een persoonlijk besef van de betekenis van ‘er staan, er zijn, er mogen zijn’.
 • Een unieke en gedeelde ervaring voor de individuele deelnemers en het team als geheel.
 • Inzichten in ieders krachten, kwetsbaarheden, en omgang met stress.
 • Diepgang en luchtigheid, spanning en ontspanning, avontuur en veiligheid, verbinding en vernieuwing.

Groepsgrootte: variërend van 4 tot 10 personen (voor grotere groepen is een alternatieve vorm mogelijk, op aanvraag).

Duur van de workshop: 1,5 tot 3 uur, gerelateerd aan de groepsgrootte.

Tarief: op aanvraag, gebaseerd op de groepsgrootte. 

“*zucht* Het is onbegonnen werk.”
“Klopt. Wanneer ga je beginnen?”