“Het gevoel wil gevoeld worden en het denken mag er wezen.”

Home

Hi, mijn naam is Ilona Kuis.

Via mijn praktijk ‘Begeleiding in bewustwording’ begeleid ik intens denkende en voelende personen naar een nieuw evenwicht. De begeleiding is er voor particulieren (jongeren en volwassenen), zelfstandig ondernemers, en werknemers met of zonder vast dienstverband.

Het is een bewuste keuze om geen ‘enge’ doelgroep te definiëren in termen van achtergrond, professie of leeftijd. Als deze website je aanspreekt, dan past de begeleiding mogelijk goed bij je. De mensen die voor ‘Begeleiding in bewustwording’ kiezen, zijn van alle leeftijden en achtergronden: ouders en jongeren, kunstenaars, academici / onderzoekers, werkzaam in het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, bij de overheid, in de politiek.

Home

Hi, mijn naam is Ilona Kuis.

Via mijn praktijk ‘Begeleiding in bewustwording’ begeleid ik intens denkende en voelende personen naar een nieuw evenwicht. De begeleiding is er voor particulieren (jongeren en volwassenen), zelfstandig ondernemers, en werknemers met of zonder vast dienstverband.

Het is een bewuste keuze om geen ‘enge’ doelgroep te definiëren in termen van achtergrond, professie of leeftijd. Als deze website je aanspreekt, dan past de begeleiding mogelijk goed bij je. De mensen die voor ‘Begeleiding in bewustwording’ kiezen, zijn van alle leeftijden en achtergronden: ouders en jongeren, kunstenaars, academici / onderzoekers, werkzaam in het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, bij de overheid, in de politiek.

Deze personen herkennen zich volgens de meer gangbare definities bijvoorbeeld in hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, AD(H)D, autisme, depressie, borderline en burn-out. Zij zoeken hulp bij het hervinden van hun innerlijke vreugde, het opnieuw toepassen van hun levenslessen, de omgang met perfectionisme en gevoelens van minderwaardigheid, conflicten in werk en privé, intimiteit in relaties, levenskeuzes en communicatie.

De begeleiding is gebaseerd op de aanname, het inzicht, de wijsheid, dat de identificatie met gedachten en gevoelens voor stress, ongemak en conflict zorgt.
In de begeleiding staat de waarneming van deze gedachten en gevoelens dan ook centraal. Zo ontstaat ruimte voor logisch-reflectief onderzoek, het overstijgen van het intellect, en het doorvoelen en ervaren van emoties. En, even stil (zitten en) zijn.

De werkwijze varieert van super abstract tot super concreet, aansluitend bij wie en hoe jij bent. Kenmerkend is de nuchtere, warme, precieze en accepterende aanpak. Er is ruimte om jezelf te zijn en je eigen denken, voelen en doen te bezien. Er is ruimte voor humor, gelijkwaardigheid en autonomie. In mijn werk combineer ik mijn ontwikkeling als academicus, communicatietrainer, acteur, meditatiebeoefenaar en ervaringsdeskundige. 

Het algemene doel is om jou je eigen wijsheid verder te laten ontwikkelen. Met als gevolg minder conflicten en korter durende stress. Meer rust, ruimte, vrijheid, ontspanning en zelfvertrouwen. Een meer bewuste aanwezigheid en een verdiept contact met je gevoelsleven.

Noem het coaching, noem het therapie. Ik heb gekozen voor de neutrale term begeleiding, vanwege de associaties met deskundige warmte, tolerantie voor kwetsbaarheid, vertrouwen in zelfredzaamheid, en heldere gelijkwaardigheid.

Van die praktijk(en) geeft deze website een natuurgetrouwe indruk!

Dit schreven cliënten over hun ervaringen (anoniem):

“Waar ik nu wel letterlijk een beetje stil van ben, is dat ik al die jaren zo druk ben geweest met uit te reiken naar de ander, alle signalen op te vangen, te begrijpen, mezelf te laten begrijpen etc. en dat dat dus juist voorkomen heeft dat precies dat gebeurde: echt contact, wederzijds begrip, de ander ruimte geven en zelf ruimte ervaren.

Gisteren sprak ik nog met mijn vriendin en ik merkte gelijk dat ik dat op een andere manier deed. Er zat veel meer rust in het gesprek. Zij gaf ook veel meer input. Tegelijkertijd merkte ik dat ik ruimte kreeg om te ervaren hoe het contact voor mij voelde. Ook vanmorgen een fijn gesprek gehad met een collega. Voel heel veel rust in mijn hoofd op een of andere manier.

Door jouw feedback op de communicatie heb je precies de punten naar voren gehaald die al die tijd ongezien bleven. Je hebt me laten zien, maar ook voelen, hoe het anders kan. Dat laatste maakt het wezenlijke verschil. Na deze ervaring wil ik niet anders meer.

“Een paar maanden geleden ontdekte ik dat ik HB’er ben. Het besef alleen al maakte veel los en ontspande me. Gelijktijdig riep het veel nieuwe vragen op. Ik wist dat ik een hoog IQ had, maar dat zegt op zichzelf niet zo veel. Ik wilde begrijpen wat het met ‘mijn wezen’ deed. Als regelmatig getypeerde “vreemde eend” wilde ik leren wat het vreemde was, waardoor het in ieder geval voor mij niet meer vreemd (in de zin van onbekend) maar juist bekend zou worden.

Ik wilde met iemand praten die het ook had meegemaakt en er verder over had nagedacht. Het niet behandelen als probleem, maar als een stap in mijn bewustwordingsproces. Het is waar dat ik soms moeilijk bij mijn gevoel kan, in woorden, maar ik weet wel dat mijn gevoel sterk is ontwikkeld. Jouw aandacht voor dat ‘rijke voelen’, dat het er mag zijn, gaf mij rust. Hoe fijn dat het (h)erkend wordt. 

Waar ik op hoop, en de eerste signalen al van waarneem, is dat meer begrip van mijzelf als HB’er mij gaat helpen om mijn golflengte beter af te stemmen op mijn omgeving. Waardoor ik gemakkelijker kan verbinden met mensen, en zij met mij.”

“Na diverse andere hulpverleningstrajecten was er bij mij nog steeds de behoefte naar dat ene, die rust, die helpende hand bij de dingen waar ik dagelijks tegenaan liep, iemand die me écht begreep en die direct die behoefte kon aanvoelen. Iemand die mij kon helpen aan zelfvertrouwen, mijn positie in alledaagse ontmoetingen en gesprekken versterken, helpen met mijn reacties die vaak veel te heftig waren. Iemand die mijn luistervaardigheid kon ontwikkelen om dingen te kunnen horen die ik eerder niet of in ruis verstond.

Na diverse mails waarin je echt meeleefde en je kennis op dit gebied mij overtuigde, hebben we onze eerste afspraak gemaakt. Ik was best gespannen, niet wetend wie je was of hoe je was. Maar toen je op me afliep, keek je me aan en op dat moment was het ijs gebroken en ben ik dankbaar dat ik je ontmoet heb.

Je betekent inmiddels heel veel voor me, je geeft me zoveel handvatten om alles te doen wat ik wil, op de manier waarop ik wil. Me zelfvertrouwen te geven voor moeilijke situaties.”

Je bent gewend snel te leren, veel te willen en (aan) te kunnen. 

Je hebt een brede of juist zeer specialistische belangstelling, een ongeremde nieuwsgierigheid, een licht ontvlambaar rechtvaardigheidsgevoel en een sterk gevoelde behoefte aan vrijheid en verbondenheid. 

Je valt op door je eigenheid, eigenwijsheid, eigenzinnigheid. 

Wellicht ontvang je bewondering of heb je juist de indruk te worden bestreden, terwijl je in essentie
zoekt naar gelijkwaardigheid. Diversiteit. Stevigheid. Diepgang. En eenvoud. Je ervaart gemis.  

Je wilt gezien en gehoord worden in jouw krachten en kwetsbaarheden, en ruimte ervaren in de uitwisseling. 

Je zou graag begrepen willen worden. Je verlangt naar een ware connectie met anderen,
echt contact, wederzijds begrip. Erkenning. Ontspanning. Verheldering.

Je ziet jezelf herhaaldelijk in dezelfde patronen terechtkomen.

Theoretisch kun je dit verklaren, hoewel de toepassing van alternatieven in de praktijk weerbarstiger blijkt. 
Je zou heel graag verandering willen en zoekt eerlijke feedback die niet afwijst maar richting geeft.

Je hebt al flink wat persoonlijke ontwikkeling doorlopen
en je vraagt je af wat de volgende stap is. 

Er is een sterk besef dat er nog meer ‘te halen’ is en je vermoedt dat je moet gaan zoeken
op een plek die je nog niet hebt gevonden. 

Wie weet heb je dan baat bij wat ik je kan bieden.

Navigeer verder!

Levenswijze

Welke visies en ideeën vormen het fundament van ‘Begeleiding in bewustwording’?

Bewustwording

Wat is de waarde van bewustwording, voor wie, waarom, en met welke resultaten?

Begeleiding

Wat zijn de uitgangspunten, mogelijkheden en tarieven? Welke verwachtingen mag je koesteren?

Testimonials

Hoe ervaren anderen de begeleiding en wat levert het hen op?

Agenda

Welke activiteiten staan er gepland?

Over Ilona Kuis

Voor meer reisinformatie en inspiratiebronnen.

Contact

Er zijn vele wegen die tot contact leiden. Je vindt ze hier.

Voor wie?

Particulieren (en zzp'ers)

Voor particulieren en zelfstandigen is er begeleiding om, kort gezegd, dichter bij jezelf te komen staan. Toepasbaar in de omgang met conflicten, relaties, stress en keuzes. Precieze persoonlijke ontwikkeling die onmiskenbaar doorwerkt in je professie en dagelijks leven.

Professionals

Begeleidingstrajecten voor werknemers, in het kader van coaching, persoonlijke ontwikkeling of outplacement. Waarbij verder wordt gekeken dan het beroepsmatig functioneren. Verder dan woorden en gedrag. Werken aan de wortels en nieuwe vertakkingen.  

Jongeren

Vliegen je gedachten en gevoelens alle kanten op? Als puber of jongvolwassene wil je zelf ontdekken wat leven betekent, binnen duidelijke grenzen. We praten in een relaxte setting, waarin het generatieverschil stimuleert om informeel en lerend met elkaar om te gaan. 

Dienstverlening

Individuele begeleiding

1-op-1 gesprekken: eenmalig, een kort intensief traject, of langdurige begeleiding. Natuurlijk afgestemd op jouw situatie en ontwikkelwensen.

Groepsbegeleiding

Naast individuele begeleiding is er facilitatie van dialogen en groepsgesprekken. Om alle stemmen te laten spreken. Om te vertalen en te contextualiseren.

Workshop Stilstaan

Een eenvoudige workshop die overal uitvoerbaar is en gegarandeerd verdieping brengt. En avontuur. Veiligheid. Uitdaging. Inzichten. Ervaringen. Plezier.  

Ontnuchterend
Een heldere blik op je denken en voelen, doen en laten. 
Drogredenen ontmanteld, vintage overwegingen doorzien,
ontweken gevoelens belicht.
Een minutieuze filering van het proces waar je aan wilt werken,
via veelgestelde en nooitgestelde vragen.
Met scherpte, nieuwsgierigheid en humor. 

Ontmoetend
Sommige gedachten en gevoelens wil je misschien
liever ontkennen of ontwijken.
Mijn visie hierop: elke innerlijke beweging is een signaal
van je vitaliteit op dat moment.
Als het er is, heeft het bestaansrecht en wil het worden gekend.
Ik stimuleer een proces waarin je binnenwereld vriendelijk wordt benaderd.

Ontspannend
Elke vorm van groei, heling, ontwikkeling kan bewust of onbewust
worden gestart met de overtuiging dat je pas (weer) waardevol bent
zodra je aan jezelf hebt gewerkt.
Zodra je bent veranderd en je functioneren hebt verbeterd.
Het uitstellen van die zelfacceptatie en ontspanning hoeft niet;
elk moment leent zich voor verzoening.  

Leeswaar

Dialoogblogs: de anonieme weergave van gesprekken met cliënten.
Leer hen en mijn werkwijze kennen.

Veel kalmte gewenst. En een knisperende groet!